• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-12-18
სიგარეტის კოლოფის ქურდობის მცდელობაში ბრალდებული გამართლდა
იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს ადვოკატის, დავით ბოჭორიშვილის, ძალისხმევით, დავით მ., რომელსაც ქურდობის მცდელობისათვის 3 ...
 
2014-12-16
საზოგადოებრივი ადვოკატის დახმარებით, ბრალდებულს არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება შეეფარდა

იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს ადვოკატის, იოსებ ნატროშვილის, ძალისხმევით, სხვისი ქონების მითვისებაში ბრალდებულ თემურ ს.-...

 
2014-12-15
სისხლის სამართლის დანაშაულში გამართლებულმა პირმა, უკანონოდ შეფარდებული პატიმრობისთვის, კომპენსაცია მიიღო
იურიდიული დახმარების სამსახურის ზუგდიდის ბიუროს იურისტის, ნათია ქვარცხავას, ძალისხმევით, სოციალურად დაუცველმა მალხაზ ფ.-მ, უკანონოდ შეფარ...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (13.64%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  86 (65.15%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  28 (21.21%)