• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-10-22
ზუგდიდის ბიუროს კონსულტანტების დახმარებით, მოქალაქეებმა სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრა შეძლეს

იურიდიული დახმარების სამსახურის ზუგდიდის ბიუროს კონსულტანტების დახმარებით, მოქალაქეებმა სამართლებრივი...

 
2014-10-22
ცივი იარაღის ტარებაში ბრალდებული გამართლდა

იურიდიული დახმარების სამსახურის ფოთის ბიუროს ადვოკატის, დავით გოგუას, ძალისხმევით, განზრახ ჩადენილი მძიმე დანაშაულისთვის ნასამართლები ბ.ა.,...

 
2014-10-21
კონსულტანტ ლიანა კაჟაშვილის დახმარებით, მოქალაქეებმა სასამართლოში წარმატებას მიაღწიეს

იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს კონსულტანტის, ლიანა კაჟაშვილის, ძალისხმევით, მოქალაქე...

 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (14.06%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  82 (64.06%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  28 (21.88%)