• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-10-23
კონსულტანტ მაია დარასელიას დახმარებით, რამდენიმე მოქალაქემ სასამართლოში წარმატებას მიაღწია

იურიდიული დახმარების სამსახურის ფოთის ბიუროს კონსულტანტის, მაია დარასელიას, ძალისხმევით, რამდენიმე მოქ...

 
2014-10-23
კონსულტანტ ნინო პაპაშვილის დახმარებით, რამდენიმე მოქალაქემ საოჯახო პრობლემები მოაგვარა

იურიდიული დახმარების სამსახურის მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრის იურისტის, ნინო პაპაშვილის, ძალისხმევით...

 
2014-10-23
კონსულტანტ მაია ხვადაგიანის დახმარებით, რამდენიმე მოქალაქემ ქონებრივი და სოციალური პრობლემები მოაგვარა

იურიდიული დახმარების სამსახურის ქუთაისის ბიუროს კონსულტანტის, მაია ხვადაგიანის, ძალისხმევით, რამდენიმე...

 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (14.06%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  82 (64.06%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  28 (21.88%)