• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-08-26
გასვლითი კონსულტაცია ხობის რაონის სოფელ ახალსოფელში
იურიდიული დახმარების სამსახურის ზუგდიდის ბიუროს ადვოკატები დღეს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრის მი...
 
2014-08-26
შეხვედრა თელავში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებთან
იურიდიული დახმარების სამსახურის კახეთის ბიუროს ადვოკატები დღეს თელავში, სოხუმის ქუჩაზე კომპაქტურად ჩასახლებულ, აფხაზეთიდან იძულებით დაადგ...
 
2014-08-22
შეხვედრა მცხეთის მოსახლეობასთან
იურიდიული დახმარების სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის ბიუროს ადვოკატებმა დღეს გასვლითი კონსულტაცია მცხეთაში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერი...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (14.52%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  79 (63.71%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  27 (21.77%)