• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-11-20
საზოგადოებრივი ადვოკატის დახმარებით, არასრულწლოვანი პრობაციონერი სასჯელის ციხეში მოხდას გადაურჩა

იურიდიული დახმარების სამსახურის ზუგდიდის ბიუროს ადვოკატის, მთვარის ბიგვავას, ძალისხმევით, არასრულწლოვა...

 
2014-11-17
ტრენინგი ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის საკითხებზე

15-16 ნოემბერს, იურიდიული დახმარების სამსახურის იურისტები დაესწრნენ ტრენინგს, რომელიც ზოგადი ადმინისტ...

 
2014-11-14
ფსიქიკური პრობლემების მქონე სოციალურად დაუცველი 500-ლარიანი ჯარიმის გადახდას გადაურჩა
იურიდიული დახმარების სამსახურის თელავის ბიუროს კონსულტანტის, მერი ხაჩიძის, ძალისხმევით, სოციალურად დაუცველი კახა ჯ. 500-ლარიანი ჯარიმის გ...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (13.74%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  85 (64.89%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  28 (21.37%)