• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-07-23
ექიმის დანიშნულების გარეშე ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებაში ბრალდებული გამართლდა

იურიდიული დახმარების სამსახურის აჭარის ბიუროს ადვოკატის, ირაკლი პირველის, ძალისხმევით, გ.ქ., რომელსაც ექიმის დანიშნულების გარეშე ნარკოტიკ...

 
2014-07-23
გასვლითი კონსულტაცია მარნეულის რაიონის სოფელ სადახლოში

დღეს, იურიდიული დახმარების სამსახურის რუსთავის ბიუროს და მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრის იურისტებმა გასვლითი კონსულტაცია მარნეულის რაიონის...

 
2014-07-22
ABA-ს ონლაინ სასწავლო პლატფორმის გამოყენებით, მცხეთაში ტრენინგი ჩატარდა
დღეს, იურიდიული დახმარების სამსახურის მცხეთის ბიუროში, საზოგადოებრივმა და კერძო პრაქტიკის მქონე ადვოკატებმა სისხლის სამართლის საპროცესო კ...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (14.52%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  79 (63.71%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  27 (21.77%)