• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-10-31
მცხეთის №2 სკოლის მოსწავლეები ბავშვთა უფლებებს გაეცნენ

იურიდიული დახმარების სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის ბიუროს იურისტებმა დღეს მცხეთის

 
2014-10-31
ფოთში მცხოვრებმა დევნილებმა სამართლებრივი კონსულტაციები მიიღეს

იურიდიული დახმარების სამსახურის ფოთის ბიუროს ადვოკატებმა დღეს შეხვედრა გამართეს ფოთის ე.წ. ახალი რაიონის დევნილ მოსახლეობასთან.

...
 
2014-10-30
სტაჟიორები გადაწყვეტილებათა დასაბუთების საკითხებს გაეცნენ
30 ოქტომბერს, იურიდიული დახმარების სამსახურის იმერეთის-ქუთაისის ბიუროს სისხლის სამართლის კლინიკის სტუდენტებს ჩაუტარდათ ტრენინგი გადაწყვეტ...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (13.95%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  83 (64.34%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  28 (21.71%)