• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2015-03-27
საჯარო სკოლებში სამართლებრივი სემინარები გრძელდება
საქართველოს საჯარო სკოლებში იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატთა სემინარები გრძელდება.

 
2015-03-27
სამოქალო და ადმინისტრაციულ სამართალში ტრენინგების ციკლი გრძელდება
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში გრძელდება ტრენინგების ციკლი, რომელიც სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საკითხებს ეძღვნება. 27-28 მარტს, ი...
 
2015-03-25
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე იურიდიული დახმარების გაფართოების შესახებ მსჯელობა გაიმართა
როგორ უნდა განსაზღვრონ სასამართლომ და იურიდიული დახმარების სამსახურმა იმ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა სირთულე და მნიშვნელობა, რომ...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  19 (13.48%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  89 (63.12%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  33 (23.4%)