• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 
 
   
   
   
   
   
   
 
2014-04-10
ვაკანსია: იურიდიული დახმარების საბჭოს სამდივნოს სპეციალისტი
ს.ს.ი.პ. იურიდიული დახმარების სამსახური აცხადებს კონკურსს იურიდიული დახმარების საბჭოს სამდივნოს სპეციალისტის თანამდებობაზე (შტატგარეშე).&...
 
2014-04-10
იმერეთში საზოგადოებრივი ადვოკატების გასვლითი კონსულტაციები გრძელდება

იურიდიული დახმარების სამსახურის იმერეთის-ქუთაისის ბიუროს ადვოკატები რეგიონში გასვლით კონსულტაციებს გ...

 
2014-04-08
იურიდიული დახმარების სამსახურის პოპულარიზაციის მიზნით, აბაშაში სამუშაო შეხვედრები გაიმართა
8 აპრილს, აბაშაში, იურიდიული დახმარების სამსახურის სამეგრელოს-ფოთის ბიუროს იურისტებმა ადგილობრივი გამგეობისა და საგანმანათლებლო რესურს-ცე...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  16 (13.68%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  77 (65.81%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  24 (20.51%)