• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-07-29
იურიდიული დახმარების ბიუროებში ABA-ს ვიდეო-ლექციების ჩვენება გრძელდება
გორისა და მცხეთის ბიუროების შემდეგ, ABA-ს ონლაინ სასწავლო პლატფორმის (OLP) გამოყენებით, მორიგი ტრენინგი გაიმართა იურიდიული დახმარების სამ...
 
2014-07-29
გასვლითი კონსულტაცია მანგლისში
დღეს, იურიდიული დახმარების სამსახურის რუსთავის ბიუროს ადვოკატებმა გასვლითი კონსულტაცია თეთრიწყაროს რაიონის დაბა მანგლისში გამართეს.
 
2014-07-28
სამუშაო შეხვედრა ზუგდიდში
დღეს, ზუგდიდში, იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში სამუშაო შეხვედრ...
 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (14.52%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  79 (63.71%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  27 (21.77%)