• საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურება
    იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლია იმ ბრალდებულს და მსჯავრდებულს, რომელიც ”სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” რეგისტრირებული ოჯახის წევრია და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს:

  • იურიდიული კონსულტაცია
    იურიდიული კონსულტაცია გულისხმობს სამართლებრივ რჩევას ნებისმიერ საკითხზე. იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაციის მისაღებად რაიმე დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის. მაგრამ სრულფასოვანი კონსულტაციის მისაღებად, უმჯობესია, წარმოადგინოთ საბუთები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სამართლებრივ პრობლემასთან. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო კონსულტაციით სარგებლობა ნებისმიერ პირს შეუძლია.

  • სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა
    იურიდიული დახმარების სამსახური სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობას ჯერჯერობით არ უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის საქმეებზე გადახდისუუნარო პირი უფასო იურიდიული დახმარებით ვერ ისარგებლებს.

 

Get Flash to see this player.


 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2014-11-26
ანონსი: იურიდიული დახმარების საბჭოს სხდომა-01.12.2014
იურიდიული დახმარების საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართება 2014 წლის 1 დეკემბერს, 18:00 საათზე, იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრალურ ოფისშ...
 
2014-11-24
კონკურსი მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრში დასარეგისტრირებლად
იურიდიული დახმარების სამსახური მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრში დარეგისტრირების მიზნით, აცხადებს კონკურსს. 
...
 
2014-11-21
სემინარი გორის №7 საჯარო სკოლაში

იურიდიული დახმარების სამსახურის შიდა ქართლის ბიუროს ადვოკატებმა გორის მე-7 საჯარო სკოლის მოსწავლეების...

 
 
ვის მიმართავთ სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად?

არასამთავრობო ორგანიზაციას  18 (13.74%)

იურიდიული დახმარების სამსახურს  85 (64.89%)

კერძო იურიდიულ ფირმას  28 (21.37%)