Top
ონლაინ დახმარება

 

დასრულდა Case Bank- ის ტრენინგები

16 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, იურიდიული დახმარების სამსახურმა USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით ბიუროს თანამშრომლებისთვის ჩატარდა იურიდიული საქმისწარმოების მართვის საინფორმაციო სისტემის Case Bank-ის ტრენინგები, რომელიც მოიცავდა ქუთაისში ჩატარებულ 2 ტრენინგსა და თბილისში ჩატარებულ 4 ტრენინგს.

ტრენინგები მიმდინარეობდა კოვიდ რეგულაციების სრული დაცვით. თითოეული ტრენინგის დაწყებამდე ყველა მონაწილეს ჩაუტარდა ანტიგენის სწრაფი ტესტი. 

 Case Bank ტრენინგების სერიას ჯამში 120 ადვოკატი დაესწრო