Top

Անշարժ գույքի ձեռքբերում և ուրիշին սեփականության տալ

ონლაინ დახმარება

 

Ի՞նչ է նշանակում անշարժ իր (գույք)

Անշարժ իրերի շարքին են պատկանում. հողակտորը, նրանում գտնվող օգտակար հանածոները, հողամասի վրա գտնվող բուսականությունը, ինչպես նաև շենք-կառույցները, որոնք ամուր կերպով կանգնած են հողի վրա:

 

Ինչպե՞ս է կատարվում անշարժ գույքի համար իրավունքի ձեռքբերումը

Անշարժ գույքի իրավունք ստանալու հիմք է հանդիսանում.

 • Առք ու վաճառքի պայմանագիրը
 • Նվիրելու մասին պայմանագիրը
 • Փոխանակման պայմանագիրը
 • Սեփականաշնորհումը
 • Ժառանգություն ստանալու տեղեկանքը
 • Հողամասի (հողակտոր, հողաբաժնի) վրա գոյություն ունեցող շենք-կառույցների համար սեփականության իրավունքի ճանաչումը և այլն:

 

Որտե՞ղ է իրականացվում անշարժ գույքի վրա սեփականության իրավունքի գրանցումը

Անշարժ գույքի վրա սեփականության իրավունքի գրանցումը իրականացվում է Վրաստանի Արդարադատության Նախարարության ՀԻԻԱ Հանրային Ռեեստրի Ազգային Գործակալության Տարածքային Գրանցման Ծառայությունում:

 

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ Հանրային Ռեեստրի Ծառայությունում անշարժ գույքի իրավունքի գրանցման համար

 • Դիմում
 • Դիմողի անձը վկայող փաստաթղթի (անձի վկայական, անձնագիր, բնակության վկայական և այլն) պատճեն
 • Իրավունքը վկայող փաստաթուղթ (առք ու վաճառքի պայմանագիր, նվիրելու մասին պայմանագիր, փոխանակման պայմանագիր, սեփականաշնորհում, ժառանգություն ստանալու տեղեկանք, հողամասի (հողակտոր, հողաբաժնի վրա գոյություն ունեցող շենք-կառույցների համար) սեփականության իրավունքի ճանաչման դեպքում, համապատասխան հանձնաժողովի կողմից ստացած վարչական ակտ, տեխնիկական հաշվարկի արխիվի կողմից տրված տեղեկանք-բնութագիր, ինվենտարիզացիայի պլան և այլն)
 • Կադաստրային չափման նախագիծ
 • Գրանցման ծառայության արժեքի վճարումը հաստատող չեկ
 • Վրաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման Նախարարության կողմից անցկացրած սեփականաշնորհման դեպքում համապատասխան տարածքային մարմնի կողմից տրված հողամասի և այլ անշարժ գույքի (ուղիղ ձևով վաճարելու, հատուկ կամ բաց աճուրդի ձևով) գնումը հաստատող արձանագրություն և այլն:

Դիմումին կարելի է կցել նաև այլ փաստաթղթեր, որոնք հարցի վճարման համար հնարավոր է ունենան որոշակի նշանակություն:

 

Ի՞նչ ձևի պայմանագիր է անհրաժեշտ անշարժ գույքի իրավունքի առաջացման համար

Անշարժ գույքի իրավունքի առաջացման համար անհրաժեշտ է պայմանագրի գրավոր ձևի պաշտպանություն, որոնց վրա կողմերից արված ստորագրության իսկությունը ստուգում է Հանրային Ռեեստրի Գրանցման Ծառայության իրավասու անձը կամ նոտարը, և նրա գրանցումը Հանրային Ռեեստրում:

 

Ու՞մ վրա է պարտադրվելու անշարժ գույքի վճարման ծախսերը

Հողաբաժնի և այլ անշարժ գույքի վաճառողին պարտադրվում է առք ու վաճառքի պայմանագրի ձևակերպման, Հանրային Ռեեստրում գրանցման և դրա համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու ծախսերը:

Կողները կարող են փոխհամաձայնությամբ փոխել վերը նշված պայմանը:

 

Որքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ անշարժ գույքի գրանցման համար և որքա՞ն գումար է անհրաժեշտ վճարելու համար

Անշարժ գույքի գրանցումը կատարվում է դիմումը մտցնելուց 4 օրվա ժամկետում: Գրանցման համար սահմանված արժեքը կազմում է 50 լարի:

Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի վրա սեփականության իրավունքի առաջնային գրանցումը Հանրային Ռեեստրում իրականացվում է անվճար, Վրասատանի Կառավարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի №231 որոշման համաձայն: